Wat we doen

Dutch Light Pro is een advies- en projectbureau actief in de professionele verlichtingsmarkt dat werkt voor opdrachtgevers van naam en faam.

Wat we doen

De benadering is projectmatig en gebaseerd op een menging van creativiteit en technische lichtkennis. Door de ervaring met technische installaties kan de kloof tussen de architect en ingenieur overbrugd worden. De Dutch Light Professionals ontwerpen hoogwaardige lichtconcepten in termen van duurzaamheid, onderhoud en TCO. Dutch Light Pro is onder anderen actief in de segmenten: