Medisch Centrum Iepenhof - Woerden

Voor Built by De Wildt, ontwikkelt Dutch Light Pro voor diverse zorgcentra lichtconcepten. Verlichting is een belangrijk aspect in deze sector.
Los van goed werklicht voor het personeel is het ook belangrijk dat de patiënt zich op zijn gemak voelt.

Wie
Built by De Wildt, architect

Locatie
Medisch Centrum Iepenhof, Woerden

Jaar
2016